Medobčinski inšpektorat – Községközi Felügyelőség

Medobčinski inšpektorat – Községközi Felügyelőség
Lendava, Trg Ljudske pravice 5.

Ustanoviteljice so:

 • Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje,
 • Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik,
 • Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.

Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani:

Občina Lendava
Župan: mag. Anton Balažek
Tel: 02 577 25 10
El. naslov: obcina@lendava.si

Občina Dobrovnik
Župan: Marjan Kardinar
Tel: 02 577 68 80
El. naslov: marjan.kardinar@dobrovnik.si

Občina Kobilje
Župan: Robert Ščap
Tel: 02 579 92 20
El. naslov: robert.scap@tipdoo.si

Vodja
Direktor MU: mag. Tibor Hebar – inšpektor svetnik
Tel: 02 577 25 50
El. naslov: tibor.hebar@lendava.si

 

Naloge in organizacija dela

Skupna občinska uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na skupno upravo in sicer:
 • inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva,
 • notranjega finančnega nadzorstva in proračunskega računovodstva,
 • urejanja prostora,
 • zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
Svoje naloge opravlja skupna občinska uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. Na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
 • inšpekcijski nadzor v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in
 • občinsko redarstvo v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo.
Na področju urejanja prostora izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
 • določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
 • določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in
 • načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena, priprava prostorskih aktov občin in vodenje postopka priprava občinskih prostorskih aktov.
Na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
 • operativne naloge s področja javnih služb ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, odpadne in meteorne vode,
 • preventivno in operativno varovanje okolja in občanov,
 • skrb za prometno infrastrukturo in zagotavljanje prometne varnosti,
 • pravne zadeve s področja javnih služb.
Na področju notranjega finančnega nadzorstva in proračunskega računovodstva izvaja skupna občinska uprava sledeče
naloge:
 • načrtovanje, spremljanje in nadziranje ekonomike investicij in projektov,
 • priprava projektov na razpise za črpanje državnih in evropskih sredstev.

 

Feladatok és munkaszervezés

A közös községi igazgatóság az alapító községek által belső rendeletekkel, szabályzatokkal a közös igazgatóságra ruházott alábbi közigazgatási, szakmai, fejlesztési és közszolgáltatási feladatokat látja el:
 • felügyeleti ellenőrzés és községi rendészet,
 • belső penzügyi ellenőrzés és költségvetési számvitel,
 • területrendezés,
 • a közszolgáltatás biztosítása és teljesítése.
A közös községi igazgatóság feladatait a törvények, a rendeletek és az alapíto községek előirásai szerint látja el. A felügyeleti ellenőrzés és községi rendészet területén a közös községi igazgatóság az alábbi feladatokat látja el:
 • felügyeleti ellenőrzés a Felügyeleti Ellenőrzési Törvény rendelkezései szerint, és
 • a községi rendészet a községi rendészetre vonatkozó törvény rendelkezései szerint.
A területrendezés területén a közös községi igazgatóság az alábbi feladatokat látja el:
 • a községi területfejlesztési célok és irányelvek kitüzése,
 • a területhasználat és térben való elhelyezés feltételeinek meghatározása, és
 • helyi jellegű területrendezési tervezés, a községi területrendezési tervek elkeszítese, valamint a községi területrendezési dokumentumok elkészitési eljárásának levezetése.
A közszolgáltatás biztosítása és ellátása területén a közös községi igazgatoság az alábbi feladatokat látja el:
 • a hulladékkezeléssel, az ivóvíz-ellátással, valamint a szenny- és csapadékvíz kezelésével kapcsolatos operatív feladatok,
 • a környezet és a lakosság megelőző és operativ védelme,
 • a közlekedési infrastruktura fenntartása és a közlekedésbiztonság szavatolása,
 • a közszolgáltatásokkal kapcsolatos jogi ügyek lebonyolítása.
A belső pénzügyi felügyeleti és költségvetési számvíteli területén a közös községi igazgatoság az alábbi feladatokat látja el:
 • beruházások és projektek tervezése, nyomon követése és ellenőrzése,
 • pályázatok készítese az állami és európai források lehívásához.