Proračun – Költségvetés

Proračuni občine Dobrovnik po posameznih letih se nahajajo na portalu Lex Localis.

Logo_LexLocalis