Društva – Egyesületek

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBROVNIK – NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE DOBRONAK

Društvo upokojencev Dobrovnik dela v skromnih razmerah. Glavni cilj našega društva je združevanje ljudi, organiziranje družabnih srečanj,  kjer se lahko pogovarjamo in zabavamo. Želimo vzbuditi občutek, da stari ljudje nismo družbi v breme, da pripadamo skupnosti.

Letno imamo 1-2 izlete za naše člane. Predsednica društva je Helena Toplak.

 

A Dobronaki Nyugdíjasok Egyesülete szerény körülmények közepette működik. Egyesületünk fő célja az emberek összekovácsolása, olyan találkozók szervezése, amelyen beszélgethetünk és szórakozunk. Azt kívánjuk bizonyítani, hogy mi idősek nem vagyunk a társadalom terhére, hanem annak szerves alkotóelemét képezzük.

Évente 1-2 kirándulást szervezünk a tagjaink számára. Az egyesület elnök asszonya Toplak Helena.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽITKOVCI – ÖNKÉÁNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ZSITKÓC

Dnevi_turizma_2013_675_190

V naši majhni vasici je Prostovoljno gasilsko društvo Žitkovci vez, ki združuje ljudi, da nesebično delajo, si pomagajo ob morebitnih nesrečah, se družijo ob veselih trenutkih in se izobražujejo. Pgd Žitkovci je bilo ustanovljeno leta 1933.

Sredi naše vasi stoji vaški dom, steno katerega krasi slika Svetega Florijana, zavetnika gasilcev, ki je hkrati zavetnik tudi naše kapelice. Ob tej kapeli se vsako leto že tradicionalno na proščenju pri sveti maši zberejo člani gasilskih društev naše in sosednjih občin.

Sodelujemo na raznih prireditvah in tekmovanjih.

Naše društvo šteje 37 članov, od tega je 18 operativcev. Letos smo imeli nove volitve na občnem zboru, novi predsednik društva je postal Franc Felšő.

V letu 2013 nas čaka veliko dela, saj praznujemo 80. obletnico društva. Med aktivnostmi, ki nas čakajo v tem letu so tudi sektorske vaje. Prav tako bi radi nabavili drugo gasilsko vozilo.

Naše osnovno vodilo je bilo in tudi bo pomagati bližnjemu v nesreči. Gasilci Žitkovcev  se zavedamo in cenimo pomembnost prostovoljne in solidarne organizacije.

 

Kicsi falunkban működik a Zsitkóci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely összekovácsolja az embereket, egymás önzetlen megsegítésére ösztönzi a különféle balesetek, katasztrófák alkalmából, társalgásra hívja az örömteli pillanatokban és tovább képezi önmagát. A Zsitkóci ÖTE 1933-ban alakult.

Falunk közepében áll a faluotthon, amelynek falát szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének festménye díszíti. Szent Flórián egyúttal kápolnánk védőszentje is. A helyi és a szomszédos községek tűzoltó egyesületeinek tagjai ennél a kápolnánál hagyományosan gyűlnek össze a Flórián napi búcsú alkalmából megtartott szentmisén.

Különböző rendezvényeken és versenyeken egyaránt részt veszünk.

Egyesületünknek 37 tagja van, ebből 18 operatív jellegű. Idén a közgyűlésen választásokra került sor, amelyen megválasztottuk az egyesület új elnökét, Felső Franc személyében.

2013-ban rengeteg munka elé nézünk, hiszen egyesületünk fennállásának 80. évfordulóját ünnepeljük. Az előttünk álló teendők között szerepel a szektori gyakorlás. Emellett egy új tűzoltójárművet szeretnénk megvásárolni.

Alapküldetésünk volt és marad segíteni a bajba jutottakon. A zsitkóci tűzoltók tudatában vagyunk az önkéntes és szolidáris szervezet fontosságának.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBROVNIK – DOBRONAKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

IMG_4349_53

Prostovoljsko gasilsko društvo Dobrovnik ima 70 članov, 25 aktivnih in 25 podpornikov. Na novo se je gasilcem pridružilo še 20 mladih. Gasilci se čez leto ukvarjamo z gašenjem požarov, reševanjem življenj, ob poplavah polnimo vreče in postavljamo poplavni nasip, črpamo vodo iz stanovanjskih objektov. Ob zagotavljanju pomoči ljudem in njihovi lastnini pa skrbimo tudi za podmladek. Največji problem imamo še vedno z ustreznimi prostori. Z ogromno prostovoljnega dela smo pridobili nove prostore, a ti ne ustrezajo standardom. Brez ustreznih prostorov in primerne opreme pa žal ne moremo zagotavljati svoje osnovno poslanstvo, zato si v prihodnosti želimo, da bi se ti problemi rešili.

 

A Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 70 tagja van, 25 aktív és 25 támogató tagja. A tűzoltókhoz a20 fiatal is társult. Évközben tűzoltással, életmentéssel foglalkozunk, árvíz és belvíz esetén zsákokat töltünk és töltést készítünk, vizet szivattyúzunk a vízzel elárasztott lakásokból, létesítményekből. Az emberek és tulajdonuk segítése mellett az utánpótlásról is gondoskodunk.

A legtöbb gondot még mindig a megfelelő helyiségek szavatolása jelenti számunkra. Rengeteg önkéntes munkával sikerült új helyiségeket kialakítanunk munkánkhoz, de ezek nem felelnek meg az előírtaknak. A megfelelő helyiség és felszerelés nélkül sajnos nem tudjuk szavatolni küldetésünk végzését, emiatt a jövőben reméljük, hogy a probléma megoldódik majd.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STREHOVCI – STREHOVCI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

STREHOVCI_55

PGD Strehovci je bilo ustanovljeno leta 1948, ko so se zbrali vaški fantje na pobudo ljudske iniciative. Takrat so imeli le ročno brizgalko znamke F. Wasler izdelano leta 1898. Po zelo aktivnem začetku je delovanje društva nekoliko zamrlo, na kar se je leta 1975 ponovno formiralo kot PGD Strehovci. Od takrat naprej društvo deluje bolj aktivno in se nenehno modernizira,  kar pomeni, da je potrebno iti v korak s časom, saj tudi ognjeni zublji ne izbirajo.

Društvo je glede na število prebivalcev v vasi, manjše društvo, vendar zelo aktivno in uspešno pri svojem delu na vseh področjih dela in življenja v KS Strehovci in občini Dobrovnik.

 

A Strehovci ÖTE 1948-ban alakult, amikor a civil kezdeményezés hatására egybegyűltek a falusi fiatalok. Akkor csak egy 1898-ban készített F. Wasler márkájú kézi fecskendővel rendelkeztünk. A kezdetekben nagyon aktív egyesületi munka aztán hanyatlott egy kicsit, majd 1975-ben újraalakult a Strehovci ÖTE. Attól kezdve az egyesület aktív munkát végez, egyfolytában korszerűsítéseket végez, hiszen az idővel lépést kell tartani, mert a tűz nem válogat.

A falu lakosságának számát tekintve az egyesületünk kisebb egyesületnek minősül, de ennek ellenére tevékeny és sikeres a munkájában, valamint a Strehovci HK és a Dobronak Község életében.

 

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBROVNIK – DOBRONAKI IDEGENFORGALMI EGYESÜLET

Dnevi_turizma_2013_261_191

Člani Turističnega društva Dobrovnik uresničujemo program, sprejet na letnem občnem zboru. Člani se udeležujemo spomladanske čistilne akcije, prav tako naše članice skrbijo za lepši videz našega kraja z zasaditvijo rož skozi celo leto.

Sodelujemo na srečanju objezerskih krajev, na Dnevih turizma v naši občini, pomagamo pri organizaciji prireditev kot so  Janezov pohod in Martinovanje.

Vsako leto organiziramo izlet za naše člane.

 

A Dobronaki Idegenforgalmi Egyesület tagjai az éves közgyűlésen elfogadott munkatervet valósítjuk meg. Részt veszünk a tavaszi tisztító akción, emellett az egyesület tagjai gondoskodnak településünk szebb arculatáról, egész éven át virágok ültetésével szépítik falunkat.

Részt veszünk a tó menti települések találkozóján, a községünkben megszervezett Idegenforgalmi napokon, segítjük a János-napi gyalogtúra és a Márton-napi rendezvény megszervezését.

Minden esztendőben kirándulást is szervezünk tagjaink számára.

 

LOVSKA DRUŽINA DOBROVNIK – DOBRONAKI VADÁSZEGYLET

LD Dobrovnik uspešno deluje že vrsto let. V lovsko družino Dobrovnik je trenutno vključenih 45 članov – večina je iz Prekmurja, nekaj članov prihaja tudi iz drugih krajev Slovenije. Dejavnosti lovske družine so gospodarjenje s prostoživečimi živalmi in izvajanjem lova, ter ostale društvene dejavnosti.

Izvajanje letnega programa gospodarjenja z divjadjo nam nalaga celoletno delo v lovišču, ki vključuje pripravo in urejanje krmišč, solnic, lovskih prež in drugih objektov, kot tudi obdelavo travnikov in krmnih njiv za divjad.

 

A Dobronaki Vadászegylet már több ideje sikeresen működik. Az egylet munkájához 45 tag csatlakozik, a tagok nagy része a Muravidékről származik, de néhányan Szlovénia más vidékeiről is. A vadászegylet munkája a vadállománnyal való gazdálkodásra, a vadászatra és egyéb egyesületbeli tevékenységre irányul.

A vadállománnyal való gazdálkodás éves programjának megvalósítása egész éves munkát jelent a vadászterületen, az állatetető helyek készítésétől a lesállások és egyéb létesítmények karbantartásáig, rendezéséig, illetve a takarmányként szolgáló rétek és termőföldek megműveléséig.

 

NK DOBROVNIK – FK DOBRONAK

nk_dobrovnik_78

Na osnovi ustnih izročil so priljubljeno športno igro zaigrali v Dobrovniku že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Takrat niso poznali usnjene žoge in so jo naredili iz kravjih dlak. Posebno priljubljena je bila ta igra ob paši in z njo so si pastirji krajšali čas. Prvo pravo usnjeno žogo je v Dobrovnik prinesel leta 1941 Jožef Kračič, kateri je v Budimpešti služil vojaški rok.

Dve leti kasneje, leta 1943, beležimo tudi prvo uradno srečanje, in sicer med domačimi nogometaši Dobrovnika in madžarskim moštvom MAHOR iz Zalaegerszega, katero je takrat tekmovalo v III. madžarski ligi .

Po drugi svetovni vojni je zanimanje za nogomet, tako kot povsod, tudi v Dobrovniku močno naraslo, zato je prišlo leta 1947 do ustanovitve nogometnega društva. Pobudnik za ustanovitev je bil Jakab Pretner. Na novo ustanovljeno moštvo je odigralo več prijateljskih srečanj z drugimi že delujočimi klubi na območju Pomurja: mednje so takrat sodili Turnišče, Beltinci, Ljutomer, Čentiba … V tem obdobju, ki ga omenjamo, uradnih ligaških tekmovanj še ni bilo in klubi so med sabo igrali prijateljska srečanja. Uradno ligaško tekmovanje se je začelo leta 1956. Prva prvenstvena sezona, v Pomurski ligi, je štartala v sezoni 1960 – 61. Moštvo Dobrovnika je zasedlo 8. mesto. Leta 1969 so Pomursko ligo razdelili, in sicer na vzhodno in zahodno skupino. NK Dobrovnik je svoj najboljši rezultat dosegel v sezoni 1971 – 72, ko so osvojili naslov prvakov. Ponovitvi tega uspeha so bili vseskozi blizu, najbližje pa v sezoni 1988 – 89, ko so praktično vodili na prvenstveni tablici večji del prvenstva, a so si naslov zapravili s porazom v zadnjem krogu. Nogometni klub ima za sabo več ko 30 let uspešnega sodelovanja s klubi iz sosednje Madžarske, predvsem iz županije Zala. Prvo mednarodno tekmo so Dobrovničani odigrali v maju leta 1966, ko so gostili nogometno moštvo iz Csesztrega.

Po izpadu iz Pomurske lige, smo si zadali za cilj, da se čim prej vrnemo v PNL. Jesenski del sezone 2012/13 ni bil navdušujoč, a dovolj dober, da smo še v igri za naslov prvaka v MNZ Lendava. Ob nekoliko boljšem nadaljevanju v spomladanskem delu prvenstva, se lahko ta cilj še uresniči.  Predsednik kluba je Kristjan Horvat.

 

A Muravidéki Ligából való kiesésünket követően azt a célt tűztűk ki magunk elé, hogy mihamarabb kerüljünk vissza. A 2012/13-as idény őszi része nem volt kecsegtető, de elegendő volt ahhoz, hogy még mindig játékban vagyunk a Lendvai Községközi Labdarúgó Szövetség bajnoki címének elnyerésére. A bajnokság tavaszi részében ezt a célunkat még megvalósíthatjuk. A klub elnöke Kristjan Horvat.

 

NK ŽITKOVCI – ZSITKÓCI FK

NK_Zitkovci_77

Nogometni klub Žitkovci je bil ustanovljen leta 1976. Poleg prvenstvenih tekem NK Žitkovci igra tudi pokalne tekme s klubi iz MNZ Lendava in mednarodne tekme, predvsem s klubi iz sosednje Madžarske.

Po dobri jeseni 2011 je bilo nadaljevanje prvenstva občutno slabše. Jesenski del nove sezone 2012/13 je vrgel na površje številne slabosti in težave. Trenutno se nahajamo v spodnjem delu razpredelnice MNZ Lendava in v spomladanskem delu sezone nas čaka boj, da se čim dlje oddaljimo od repa razpredelnice. Predsednik kluba je Ladislav Bači.

Stalno se trudijo imeti urejeno okolico igrišča, opravljajo vzdrževalna dela, urejajo notranjost in zunanjost slačilnice. Pri NK Žitkovci se poskušajo držati slogana »zdrav duh v zdravem telesu« in skrbijo za prijetno vzdušje v klubu.

 

A 2011-es idény sikeres őszi szakaszát követően a bajnokság folytatása kevésbé volt sikeres. A 2012/13-as idény őszi szakasza számos problémát hozott a felszínre. Jelenleg a Lendvai Községközi Labdarúgó Liga alján fejeztük be a bajnokságot, ami annyit jelent, hogy tavasszal mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy feljebb jussunk a táblázatban. A klub elnöke Bači Ladislav.

 

KULTURNO DRUŠTVO SOLZICE – GYÖNGYVIRÁG MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Kulturno društvo Solzice Žitkovci je v letu 2012 praznovalo svojo 25. letnico obstoja. V sklopu praznovanja smo skupaj s krajevno skupnostjo organizirali Vaški dan in srečanje izseljencev. Poudarek pa je bil na 25-letni preteklosti in delu društva. Ljudski pevski zbor se je  v teh letih malce postaral in trenutno ne deluje.

 

A Zsitkóci Gyöngyvirág Művelődési Egyesület 2012-ben ünnepelte fennálásának 25. évfordulóját. A jubileum alkalmából a Helyi Közösséggel együttműködve megszerveztük a Falunapot és az Elszármazottak találkozóját. A rendezvényen a hangsúlyt az egyesület 25 éves múltjára és munkájára fektettük. Az énekkar tagjai az évek során kiöregedtek, így a munka szünetel.

 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PETŐFI SÁNDOR DOBROVNIK – DOBRONAKI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 

Slike_006_186

KUD Petőfi Sándor deluje že od leta 1954. Pod njegovim okriljem delujejo: moški pevski zbor Nótázók, recitatorska skupina, ročnodelski krožek in gledališka skupina.  Organizirali smo proslave in sodelovali na raznih prireditvah – Dnevi turizma občine Dobrovnik. Člani našega društva so zelo aktivni, sodelovali so na raznih tekmovanjih tako doma kot v tujini in dosegli odlične rezultate. Nótázók so dobili zlato priznanje.

 

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 1954 óta működik. Égisze alatt működik a Nótázók férfikórus, a versmondók csoportja, a kézimunka szakkör és a színjátszó csoport. Ünnepélyeket szerveztünk és a község különféle rendezvényein vettünk részt, egyebek mellett a Dobronaki Idegenforgalmi Napokon. Az egyesületünk tagjai nagyon aktívak, idehaza és külföldön egyaránt vesznek részt megmérettetéseken, és szép eredményekre tesznek szert. A Nótázók aranyelismerésben is részesültek.

 

STRELSKO DRUŠTVO JEZERO – JEZERO CÉLLÖVŐ EGYESÜLET

Na_sliki_Skupscina_SD_Jezero_Dobrovnik_Foto_Franc_Bobovec_57

Dobri uspehi so že stalnica v našem društvu in končno smo dosegli svoj cilj, svoje lastno strelišče.  Vendar treba še marsikaj postoriti; opremiti prostore, nabaviti orožje ter opremo in finančno zagotoviti  sredstva za turnirje, tekmovanja in vadbo. Odprl se je novi list v zgodovini dobrovniškega strelskega športa. Tekmujemo z zračno puško in pištolo, MK puško ter vojaško puško. Udeležujemo se regijskih, mednarodnih ter drugih tekmovanj. Že nekaj let društvo tekmuje v 3. državni ligi. Letno organiziramo več tekmovanj v raznih strelskih panogah.

V okviru prireditve Dnevi turizma je na strelišču pri Lovskem domu potekalo mednarodno tekmovanje na katerem so sodelovali strelci iz Madžarske, Srbije in Slovenije.

 

A jó eredmények egyesületünkre jellemzőek. Végre sikerült megvalósítani célunkat is, saját céllövő pályánk van, ahol ugyan van még némi tennivalónk, be kell szerezni a felszerelést, fegyvereket és anyagi hátteret kell biztosítanunk a mérkőzések, versenyek és gyakorlatok lebonyolítására. A dobronaki céllövészet történetében új időszak veszi kezdetét. Légpuskával, pisztollyal, kiskaliberű és katona puskával versenyzünk. Regionális, nemzetközi és egyéb versenyen veszünk részt. Egyesületünk már néhány esztendeje a 3. országos ligában szerepel. A különféle céllövészeti kategóriákban évente több versenyt szervezünk mi is.

Az Idegenforgalmi napok keretében a Vadászotthon melletti lőtéren nemzetközi céllövő verseny zajlik, amelyen magyarországi, szerbiai és szlovéniai céllövők vesznek részt.

 

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV DOBROVNIK – DOBRONAKI SZŐLŐTERMELŐK EGYESÜLETE

Praznik_vina_in_perecov_11.8.2013_61_189

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1995, zadnja leta ga vodi predsednik Bojan Horvat. Člani društva so okoliški vinogradniki.

V začetkih smo veliko pozornosti posvečali pridobivanju strokovnega znanja, sedaj pa ima društvo pomembno vlogo v povezovanju stroke in vinogradnikov.

Letno organiziramo več predavanj, ki so v veliko pomoč vinogradnikom, poleg tega pa raznorazne prireditve. Najuspešnejši sta Mednarodne vinogradniške igre in otroška trgatev.

Društvo vsako leto prireja tudi ocenjevanje vin, kjer vinogradniki dosegajo lepe rezultate.

 

Az egyesület 1995-ben alakult, az utóbbi években Horvat Bojan az elnöke. Az egyesület tagjai a helyi és környékbeli szőlőtermelők.

A kezdetben nagy figyelmet szenteltünk a szakszerű tudás megszerzésére, most pedig az egyesület fontos szerepet tölt be a szakma és a szőlőtermelők között.

Évente több előadást szervezünk, amelyek mind a szőlőtermelők tudásának gyarapítását szolgálják, emellett különféle rendezvényeknek vagyunk a házigazdái. Köztük a legismertebbek a Nemzetközi Borászati Játékok és a Nemzetközi Gyermekszüret.

Az egyesület borminősítést is szervez, amelyen a borászok szép eredményeket érnek el.

 

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV STREHOVCI – STREHOVCI SZŐLŐTERMELŐK EGYESÜLETE

Društvo je aktivno pri organizaciji lastnih prireditev, kot so tradicionalen Blažev rez, ocenjevanje vin, Vidov pohod, postavitev klopotca pri »Cimprači«, Martinovanje s krstom mošta ter blagoslov vina na god sv. Janeza.

Predsednik društva je Alojz Slepec.

 

Az egyesület fontos szerepet tölt be az olyan rendezvényeken, mint pl. a Balázs-napi szőlőmetszés, borminősítés, Vid-napi gyalogtúra, kelepelő-állítás, Márton-napi borkeresztelő és a János-napi borszentelés.

Az egyesület elnöke Alojz Slepec.

 

MLADINSKO DRUŠTVO STREHOVCI – STREHOVCI FIATALOK EGYESÜLETE

31372621109P1060151ales_187

Naše društvo organizira prireditve v Strehovcih. Mednje spadajo prireditev ob dnevu žena, izdelava tradicionalne velikonočne butare, ki ga izdelamo skupaj z našimi vaščani. Med naše prireditve spada tudi postavitev mlaja,  udeležujemo se tudi vsesplošne slovenske čistilne akcije. Turnir v odbojki na mivki za pokal Strehovec je postal že tradicionalen in je del programa dnevov turizma v občini. Decembra imamo še Miklavževanje, v okviru katerega obiščemo otroke po naši vasi in drugod na domu, ter tako poskušamo ohranjati lep običaj iz preteklih let v naših krajih.

 

Egyesületünk különböző rendezvényeket szervez Strehovcin. Mi szervezzük meg a nőnapi és a hagyományos húsvéti rendezvényt, aztán a majális. Továbbá mindig részt veszünk a hagyományos össz-szlovén tisztító akcióban is. A Strehovci strandröplabda mérkőzésünk is már hagyományossá vált és a községben megszervezett idegenforgalmi napok keretében szervezzük meg évről-évre. Decemberben Miklós-várást, amikor felkeressük a falubéli és más gyerekeket, és ezáltal hozzájárulunk eme szép hagyomány megőrzéséhez a vidéken.