Razpisi – Pályázatok

Ostali razpisi
Mednarodni natečaj za fotografijo kulturnega spomenika v Prekmurju
Datum objave - Közzététel napja: 6. 3. 2017 0:00
Rok - Határidő: 23. 4. 2017 0:00
Šifra - Kód:

Obveščam vas, da je objavljen natečaj za fotografijo v okviru projekta 321go, sofinanciran v programu Interreg Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Podrobnosti so objavljene na spletni strani:
http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=6020&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=1&id_tip3=0
in
https://www.jopera.at/fotografiewettbewerb/

Rok za oddajo fotografij je 23. april. Razstava najboljših bo na gradu Tabor med 14.5. in 18.6.2017. Potem bo razstava prenesena na grad Grad, kjer bo otvoritev 1. julija in bo na ogled do 30 avgusta.

Letošnjemu natečaju s temo kulturni spomeniki bo v letu 2018 sledil natečaj na temo: narava in v 2019: ljudje in krajina.

Vabim vas k sodelovanju.

Javni pozivi
JAVNI POZIV LAS PDL 2020 za ESRR sklad
Datum objave - Közzététel napja: 20. 2. 2017 8:30
Rok - Határidő: 11. 4. 2017 14:00
Šifra - Kód:

Spoštovani!
Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 10.02.2017 , objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 'Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost'. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 411.840,38 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče do 11.04.2017 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Renkovcih 8, 9224 Turnišče, v ponedeljek, 10.04.2017 in torek, 11.04.2017 med 8:00 in 14:00 uro.
Več o javnem pozivu: http://www.las-pridobrihljudeh.si/javni-pozivi/esrr/javni-poziv-2017/