Aktualno – Időszerű

Proračun Občine Dobrovnik 2017-Javna razprava/Dobronak Község 2017-es évi költségvetése-nyilvános tárgyalás/vita
V skladu s sklepom št. 030-0001/2014-76/2016 traja javna razprava o predlogu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2017 od 08.12.2016 do 22.12.2016. Vsi predlogi sprememb in dopolnitev proračuna morajo biti posredovani v tem roku in v skladu s spodnjimi navodili. A 030-0001/2014-76/2016 sz. határozattal ... Preberi več - Bővebben >>

Cenik komunalnih storitev - Kommunális szolgáltatások árjegyzéke
CENIK: Voda ÁRJEGYZÉK:Víz CENIK: Kanalizacija ÁRJEGYZÉK: Szennyvízcsatorna Preberi več - Bővebben >>

USPEH NAJMLAJŠIH STRELK IN STRELCEV, TER STRELCEV V 1.DRŽAVNI LIGI
Mlajši pionirjiPreko vikenda je potekal 2.turnir regijske lige v streljanju s serijsko zračno puško za cicibane in mlajše pionirje v Ormožu. Naša mešana ekipa v sestavi Vuk Nika, Ferencek Patrik in Markovič Vito je zasedla končno odlično 3.mesto ekipno, med 11 ekipami. Na  2.turnirju 1b državne lige v streljanju s ... Preberi več - Bővebben >>

Sodelovanje Občine Dobrovnik na konferenci 'Kakovost in odličnost v digitalni družbi'/ Dobronak Község részvétele a 'Minőség és a kiválóság a digitális társadalomban' konferencián
Občina Dobrovnik je bila s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo, povabljena k sodelovanju pri izvedbi konference 'Kakovost in odličnost v digitalni družbi', ki je potekala dne 10. in11.11.2016 v Portorožu.S strani lokalne samouprave se je s svojimi prispevki primerov dobrih ... Preberi več - Bővebben >>

Obvestila o dogajanjih v naši občini in občinski upravi-Községünkben és a Községi Hivatalban az alábbi események várhatók 9/2016
OBVESTILA OBČANOM OBČINE DOBROVNIK ÉRTESÍTÉSEK DOBRONAK KÖZSÉG POLGÁRAINAK Obveščamo Vas o dogajanjih v naši občini in Občinski upravi Községünkben és a Községi Hivatalban az alábbi események várhatók      OBVESTILA/ÉRTESÍTÉSEK     Obveščamo Vas da bomo v tednu od 24.10. do 28.10.2016 delili vreče po ... Preberi več - Bővebben >>

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI/ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
Občina Dobrovnik bo v petek 16. septembra 2016  na poseben način opozorila na Evropski teden  mobilnosti - Občina Dobrovnik 2016: -omejili bomo promet v okolici DOŠ Dobrovnik in Občine Dobrovnik -DOŠ Dobrovnik bo izvedel športni dan na kolesih in pohod, po šolski ulici se bodo sprehajali, porisali ... Preberi več - Bővebben >>

STISKANJE JABOLK - ALMA SAJTOLÁSA
http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=5880&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=1&id_tip3=0 Preberi več - Bővebben >>

Ulični zbiralniki e-odpadkov/utcai gyűjtőpontok e-hulladékoknak
ULIČNI ZBIRALNIKI ZA ZBIRANJE E-ODPADKOV IN ODPADNIH BATERIJ   Družba ZEOS, d.o.o. in podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. sta 26. avgusta 2016 v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki skupaj z župani oz. predstavniki občin lansirala ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in ... Preberi več - Bővebben >>