Nahajate se:
Domov Obvestila - közlemények Vloge in obrazci- Beadványok és nyomtatványok

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
Okolje in prostor - Környezet- és területrendezés
Zahteva za izdajo mnenja/Kérésre nyújtott szakvélemény
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča -Kérelem a telek használatáról szóló igazolás kiadására
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del - AZ ÉPÜLETEK LÉTREHOZÁSA ÉS EGYÉB MUNKÁLATOK KIVITELEZÉSE HELYSZÍN-MEGHATÁROZÁSI INFORMÁCIÓK KÉRELEM KIADÁSA
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste - Kérelem az építési engedély kiadásához a védett községi utsávaknál
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto - Kérelem kiadása a községi útra való útcsatlakozás kivitelezéséhez
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije - Kérelem a projekt feltételek kiadásához a projektdokumentáció elkészítéséhez
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije - Kérelem a projekt feltételek kiadásához a projektdokumentáció elkészítéséhez
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja k projektnih rešitvam - Kérelem a tervezési megoldások jóváhagyásának kiadásához
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice - Kérelem az elővásárlási jog elmulasztásának bizonylatának kiadására
Taksa: Brezplačno
Vloga za odmero komunalnega prispevka - Kérelem a közműdíjak megálapításához
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo / Kérelem az építési telek visszatérítés fizetésének alóli egyéves mentesítése -
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Zahteva za izdajo mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja
Taksa: Brezplačno
Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta - Kezdeményezés a község területrendezésének módosításáról és kiegészétiséről
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Družbene dejavnosti - Társadalmi tevékenységek
Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije - Kérelem a létesítmény rendes üzemidő bejelentéséhez - parasztgazdaság
Taksa: Brezplačno (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času / Kérelem kiadása a a nyitvatartási idő meghoszabítására
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izjemno (enodnevno ali večdnevno) podaljšanega obratovalnega časa obrata – kmetije / Kérelem kiadása a vendéglők/gazdaságok KIVÉTELES nyitvatartási idő meghosszabításához
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezzmerno obremenitev okolja s hrupom - Kérelem kiadása az alkalmi és átmeneti túlzott környezet zajszennyezésére
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del / Kérelem a községi út lezárásához munkálatok miatt
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve - Kérelem a községi út lezárasához rendezvény miatt
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln - Kérelem kiadása az áruk bolton kívűli kiskereskedelmi eladásához
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi - Havi beszámoló a vendégéjszakák számáról és a fizetett idegenforgami adóról
Taksa: Brezplačno
Prijava javne prireditve oziroma shoda - Nyilvános rendezvény vagy összejövetel bejelentése
Taksa: Brezplačno
Socialne dejavnosti - Szociális tevékenységek
Splošne vloge - Általános beadványok
Varstvo osebnih podatkov