Literarni in jezikoslovni večer/Irodalmi és nyelvészeti estek

18. 10. 2017 Marija S. 2548
Razno
Dobrovnik 291, 9223 Dobrovnik/Dobronak
Trajanje / Időtartam
Začetek: 21.10.2017
Zaključek: 21.10.2017