Blagoslov vina na Janezovo v Strehovcih in Dobrovniku-János-napi borszentelés Strehovcin és Dobronakon

9. 12. 2019 Marija S. 703
Razno
Strehovci, Vaško-gasilski dom Strehovci, 9223 Dobrovnik/Dobronak
Trajanje / Időtartam
Začetek: 27.12.2019
Zaključek: 27.12.2019