ODLOG OZIROMA OBROČNO PLAČILO DAVKA ZARADI EPIDEMIJE BOLEZNI COVID-19