Javna obravnava gradiva za širitev gramoznice/Nyilvános meghallgatás - a kavicsbánya bővítéséhez bemuratása

12. 7. 2021 Marija S. 347
Obveščanje javnosti
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik/Dobronak
Trajanje / Időtartam
Začetek: 04.08.2021
Zaključek: 04.08.2021