Vidova maša pri kapelici sv. Vida/Vid-napi szentmise

16. 5. 2022 Marija S. 270
Razno
kapelica sv. Vida, 9223 Dobrovnik/Dobronak
Trajanje / Időtartam
Začetek: 15.06.2022
Zaključek: 15.06.2022