Izvedba odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023/A 2023. évi telekhasználati díj mértékének a meghatározása

15. 6. 2023 Marija S. 91